Διευθύνσεις Επικοινωνίαςκαι Αίτηση Εγγραφής Νέων Μελών της Ε.Υ.Ε.

 

 Αίτηση εγγραφής νέων μελών της Ε.Υ.Ε.

Πρόεδρος:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αντιπρόεδρος:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γεν. Γραμματέας:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ταμίας:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, καθηγητής, Α.Π.Θ. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.