Συνέδρια της Ε.Υ.Ε.

 

Συνέδρια της ΕΥΕ

 

Η παρουσία της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) με επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αρκετά σημαντική. Έχει διοργανώσει, μεταξύ άλλων, 8 πανελλήνια συνέδρια σε διάφορες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη 1983, Ξάνθη 1985, Θεσσαλονίκη 1987, Ηράκλειο 1990, Λάρισα 1992, Θεσσαλονίκη 1995, Πάτρα 1997, Αθήνα 2000, Ξάνθη 2006 και Βόλος 2009). Σ’ όλα αυτά τα συνέδρια δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των εργασιών που παρουσιάστηκαν και στην επιλογή της θεματολογίας τους. Καλύφθηκαν πολύ σημαντικά και επίκαιρα αντικείμενα, όπως:

 • η ποιότητα υπόγειων και επιφανειακών νερών,
 • η προστασία υδατικών πόρων,
 • η θαλάσσια και παράκτια υδραυλική,
 • οι αρδεύσεις και η γεωργική υδραυλική,
 • η αποχέτευση, οι σταθμοί βιολογικού καθαρισμού, η επεξεργασία και διάθεση λυμάτων,
 • οι νέες εξελίξεις στο σχεδιασμό και τη χρήση υδραυλικών μηχανών,
 • τα φράγματα και η διαχείριση υδατικών πόρων,
 • η υδρολογία υπόγειων και επιφανειακών νερών και η υδρογεωλογία,
 • η μηχανική ρευστών,
 • η εργαστηριακή υδραυλική,
 • τα υδροδυναμικά έργα,
 • οι ανοικτοί αγωγοί.

Σε όλα τα συνέδρια κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια για την καλαίσθητη εκτύπωση και έγκαιρη διανομή των Πρακτικών τους.

 

 

 

 

 

 

Ημερίδες της ΕΥΕ