Λεξικό υδροτεχνικών όρων

Η ΕΥΕ ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και μετάφρασης των υδροτεχνικών όρων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κατά το δυνατόν πλήρους λεξικού με λήμματα όλων των γνωστικών αντικειμένων της υδραυλικής επιστήμης. Η πρώτη μορφή του λεξικού (Δεκέμβριος 1997) ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, την οποία ανέλαβε Ομάδα Εργασίας, παράλληλα με τα άλλα επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα των μελών που τη στελέχωσαν. Είναι ευνόητο ότι, υπήρχαν ελλείψεις σε λήμματα ορισμένων θεματικών περιοχών, καθώς και κάποιες παραλείψεις ή και άστοχες αποδόσεις, παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για το αντίθετο. Έτσι φωτοτυπήθηκε περιορισμένος αριθμός αντιτύπων για περαιτέρω βελτιώσεις. Ο 10ος τόμος του περιοδικού ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ αποτελεί ειδική έκδοση και περιλαμβάνει μια πιο ενημερωμένη μορφή του Λεξικού Υδροτεχνικών Όρων. Περιμένουμε από τα μέλη της ΕΥΕ, που καλύπτουν μεγάλο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, να εντοπίσουν αβλεψίες ή τυχόν παραλείψεις σε λήμματα της ειδικότητας τους, και να συμβάλουν έτσι στην πληρέστερη μορφή του Λεξικού, που ευελπιστούμε να διαμορφώσουμε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.