Περιοδικό

Η ΕΥΕ εκδίδει το περιοδικό Υδροτεχνικά στοχεύοντας στη μεταφορά αποτελεσμάτων επιστημονικών, ερευνητικών, εφαρμοσμένων μελετών και συνθετικών άρθρων που έχουν σχέση με την τεχνική των ρευστών και τους υδατικούς πόρους.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση:
http://ejournals.lib.auth.gr/hydrotechnica/