Προκήρυξη βραβείων για πτυχιακές & διπλωματικές εργασίες στην επιστήμη του νερού (2015)