Τελικό πρόγραμμα 3oυ Πανελλήνιου κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ-ΕΥΣ (2015)