Ψήφισμα Δ.Σ. Ε.Υ.Ε. για τον Γεώργιο Τερζίδη (2021)