15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης

Στόχοι του συνεδρίου

Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ), με την ευκαιρία και της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυσή της, διοργανώνει το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Υ.Ε., ένα συνέδριο θεσμός στην επιστημονική μας κοινότητα με επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν στην επιστήμη του νερού, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το συνέδριο αυτό συνδιοργανώνεται με τη συμμετοχή της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς επίσης και τεχνικών εφαρμογών από επιστήμονες που ασχολούνται με τα ζητήματα του συνεδρίου. Μέσω του Συνεδρίου δίνεται η δυνατότητα γόνιμης ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών από την εφαρμογή και αποτίμηση σύγχρονων τεχνολογιών και την παρουσίαση καινοτόμων ιδεών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη εργασιών από νέους επιστήμονες. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβει χώρα βράβευση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών από την Ε.Υ.Ε., πάνω στα αντικείμενα της επιστήμης του νερού.

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή εργασιών: 15/1/2022
  • Ολοκλήρωση των κρίσεων και επιστροφή των εργασιών στους συγγραφείς με σχόλια-διορθώσεις: 15/2/2022
  • Υποβολή τελικής μορφής της εργασίας: 28/2/2022
  • Αποδοχή τελικής μορφής της εργασίας: 15/3/2022
  • Κοινοποίηση τελικού προγράμματος συνεδρίου: 15/5/2022
  • Διεξαγωγή του συνεδρίου: 2-3/6/2022

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις - Νέα

1η Ανακοίνωση

Κατεβάστε την 1η Ανακοίνωση από: εδώ

Εγγραφές στο συνέδριο

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς των εργασιών, προκειμένου οι εργασίες να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Κόστος Εγγραφής

Κανονική εγγραφή –> 100 €
Φοιτητική Εγγραφή –> 40 €

Το ποσόν της εγγραφής θα κατατίθεται ονομαστικά στην Τράπεζα Πειραιώς, στο λογαριασμό που διατηρεί η Ε.Υ.Ε. με αρ. (ΙΒΑΝ: GR5901722020005202019358275)και θα αποστέλλεται το αποδεικτικό εγγραφής στο e-mail: hhaconference2022@auth.gr