Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία θα ανακοινωθούν σύντομα