Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Προεδρία

Καρπούζος Δημήτριος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλη

Γεωργίου Πανταζής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεοδοσίου Νικόλαος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καρατζάς Γεώργιος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μάμαλης Σπύρος

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Άγις

Ε.Υ.Α.Θ. – Πρόεδρος

Σαπουντζής Μάριος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σπηλιώτης Μιχαήλ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τσιχριντζής Βασίλειος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χατζηγιαννάκης Ευάγγελος

ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητρα

Χατζηγιάννης Αντώνιος

Τ.Ε.Ε./ Τ.Κ.Μ.

Ψιλοβίκος Άρης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας