Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

https://www.auth.gr/faculty/agrofor/

Scientact Α.Ε.

http://www.scientact.com.gr/